Průzkum NZ: Spokojenost prváků s prvním rokem na střední škole

Aneta KošíkováPrůzkumy

Graf spokojenosti studentů prvních ročníků SŠ a učňáků s volbou školy

Než zazvoní ve spolupráci se středními školami z celé České republiky provedlo v polovině června průzkum mezi 1708 respondenty z řad žáků prvních ročníku, kteří se právě chystají podat přihlášky na střední školy.  Dozvěděli jsme se tak, zdali jsou na své současné škole spokojení, co jim na škole vadí či co naopak nejvíce oceňují.

Hlavní zjištění

  • Téměř 40 % učňů a více než čtvrtina budoucích maturantů by ráda svá rozhodnutí o volbě školy dnes přehodnotila. I přesto jsou v 80 % případů dotazovaní prváci rádi, že studují na své současné škole.
  • Většina dotazovaných má ze své školy pozitivní pocity, ale ukazuje se rozdíl mezi maturitními a učebními obory. Žáci maturitních oborů jsou ve škole šťastní v 75 % případů, zatímco žáci učebních oborů pouze v 64 % případů. Rozdíly se však projevují i mezi jednotlivými školami.
  • Rozdíly se projevují také mezi jednotlivými obory. Dle odpovědí respondentů jsou nejvíce spokojení žáci zdravotnických škol s 79 % pozitivních odpovědí. Nejhůře jsou na tom pak školy zabývající se službami s 59 % případů šťastných žáků prvních ročníků.
  • Co se týče života ve škole, respondenti byli během prvního roku nejméně spokojeni s dostatkem volného času (pouze 47 %) a náročností učiva ve škole (53 %). Největší spokojenost mezi respondenty byla u vztahu se spolužáky (téměř 80 %) a prostředím ve škole (71 %).
  • Nejvíce problematický je dle respondentů vzájemný vztah učitelů a žáků. Zatímco více než tři čtvrtiny žáků své učitele respektuje, pouze 50 % z nich si myslí, že s nimi učitelé zachází jako se sobě rovnými.
  • Mezi spolužáky si naprostá většina dotazovaných našla velmi dobré kamarády (87 %). Avšak pouze 55 % respondentů si myslí, že jejich třída drží při sobě.
  • Žáci maturitních prvních ročníků mají v plánu po škole pracovat pouze ve 14 % případů. Téměř polovině případů by chtěli dále studovat na vysoké škole.
  • Žáci učebních oborů pak naopak chtějí v téměř 40 % případů jít ihned po škole pracovat. Více než čtvrtina by chtěla pokračovat studiem na nástavbě.
  • Ve 40 % případů pak učni konstatovali, že si po dokončení učiliště chtějí v budoucnosti dodělat maturitu.


Stáhnout PDF